Internetowy  Translator  BrajlowskiBrajlowski Translator Internetowy przeznaczony jest dla osób widzących. Zwłaszcza nauczycieli, rodziców, bliskich osób niewidomych chcących poznać

ALFABET BRAILLE'A

, oraz różne rodzaje zapisu. Konwerter działa on-line i w pełni nadaje się do łatwego pisania Brajlem tekstów literackich, równań matematycznych, zapisów fizycznych lub chemicznych, zapisu nutowego. Można również skorzystać z zaawansowanego  

KALKULATORA NAUKOWEGO BRAILLE'A

.
Dla wygody osób widzących znaki wprowadzane z klawiatury odpowiadają znakom w zapisie brajlowskim (również liczby, duże litery). W typowych edytorach brajlowskich aby otrzymać brajlowskie znaki   znak brajla wielkiej litery  brajlowski znak litera h  oznaczające cyfrę osiem. trzeba na przykład wciskać kolejno klawisze znaku liczby klawisz z krzyżykiem i literę  klawisza h zamiast tylko klawisza osiem.
Przykładowy tekst standardowo wpisany w Translatorze Brajlowskim :  (15+45)/2-3%=WYNIK jest czytelniejszy niż w innych edytorach, gdzie jest wprowadzony znak po znaku. Dodatkowo na maszynie brajlowskiej każdy z sześciu punktów znaku wprowadza się osobnym klawiszem: ł#ae +#de@ /#b -#c#j"~" =^w^y^n^i^k. Ponadto wprowadza się go szybciej i łatwiej, a w Brajlu oba wyglądają jednakowo: obraz wpisanego tekstu zapisany w braillu
Ponieważ dany znak brajlowski może mieć różne znaczenia, w niektórych rzadkich wypadkach może jednak zachodzić konieczność wprowadzenia treści znak po znaku.
Uproszczona

WERSJA MOBILNA

  przeznaczona na urządzenia przenośne, ma te same możliwości edycji znaków Braille'a. Wystarczy telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu.  Zainstalowany rodzaj systemu operacyjnego nie ma znaczenia.

ODBICIE LUSTRZANE

  umożliwia łatwe przygotowanie wzornika do ręcznego wytłoczenia znaków pisma wypukłego na papierze brajlowskim, plastikowej karcie, czy płytce aluminiowej.
Ponadto na stronie można gruntownie zapoznać się z zapisem brajlowskim w notacji

MATEMATYCZNEJ

CHEMICZNEJ

MUZYCZNEJ

FIZYCZNEJ


Przy przenoszeniu wyrazów należy stosować się do reguł języka polskiego. Wyrażenie matematyczne nie mieszczące się w wierszu przenosimy na znaku działania matematycznego, który stawia się na końcu i powtarza na początku następnego wiersza.
Otrzymany w Brajlu Czarnodrukowym tekst można zapisać do pliku pdf. lub wydrukować na zwykłej drukarce atramentowej, czy laserowej. Zapisy w notacji matematycznej i chemicznej przeznaczone dla niewidomych, można ponadto wydrukować za pomocą graficznej drukarki brajlowskiej, lub na papierze puchnącym.

Translator BrailleBrajlowski Translator Internetowy przeznaczony jest dla osób widzących. Zwłaszcza nauczycieli, rodziców, bliskich osób niewidomych chcących poznać  
ALFABET BRAILLE'A
, oraz różne rodzaje zapisu. Konwerter w pełni nadaje się do łatwego pisania Brajlem tekstów literackich, równań matematycznych, zapisów fizycznych lub chemicznych, zapisu nutowego. Można również skorzystać z zaawansowanego  
KALKULATORA NAUKOWEGO BRAILLE'A
.
Dla wygody osób widzących znaki wprowadzane z klawiatury odpowiadają znakom w zapisie brajlowskim (również liczby, duże litery). W typowych edytorach brajlowskich aby otrzymać brajlowskie znaki   znak brajla wielkiej litery  brajlowski znak litera h  oznaczające cyfrę osiem. trzeba na przykład wciskać kolejno klawisze znaku liczby klawisz z krzyżykiem i literę  klawisza h zamiast tylko klawisza osiem,
Przykładowy tekst standardowo wpisany w konwerterze:  (15+45)/2-3%=WYNIK jest czytelniejszy niż wprowadzony znak po znaku. Dodatkowo na maszynie brajlowskiej każdy z sześciu punktów znaku wprowadza się osobnym klawiszem: ł#ae +#de@ /#b -#c#j"~" =^w^y^n^i^k. Ponadto wprowadza się go szybciej i łatwiej, a w Brajlu oba wyglądają jednakowo:
( Number 1 5 Spacja + Number 4 5 ) Spacja : Number 2 Spacja - Number 3 num J cu Spacja parenthesis Caps W Caps Y Caps N Caps I Caps K
Ponieważ dany znak brajlowski może mieć różne znaczenia, w niektórych rzadkich wypadkach może jednak zachodzić konieczność wprowadzenia treści znak po znaku.
WERSJA MOBILNA
 
  przeznaczona na urządzenia przenośne, ma te same możliwości edycji znaków Braille'a. Wystarczy telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu.  Zainstalowany rodzaj systemu operacyjnego nie ma znaczenia.
 ODBICIE LUSTRZANE
 
  umożliwia łatwe przygotowanie wzornika do ręcznego wytłoczenia znaków pisma wypukłego na papierze brajlowskim, plastikowej karcie, czy płytce aluminiowej.
Ponadto na stronie można gruntownie zapoznać się z zapisem brajlowskim w notacji
MATEMATYCZNEJ
 
CHEMICZNEJ
 
MUZYCZNEJ
 
FIZYCZNEJ
 
.
Przy przenoszeniu wyrazów należy stosować się do reguł języka polskiego. Wyrażenie matematyczne nie mieszczące się w wierszu przenosimy na znaku działania matematycznego, który stawia się na końcu i powtarza na początku następnego wiersza.
Otrzymany w Brajlu Czarnodrukowym tekst można zapisać do pliku pdf. lub wydrukować na zwykłej drukarce atramentowej, czy laserowej. Zapisy w notacji matematycznej i chemicznej przeznaczone dla niewidomych, można ponadto wydrukować za pomocą graficznej drukarki brajlowskiej, lub na papierze puchnącym.
 Robert Michalski © 2015  Polish flags Version