Alfabet  Braille'a   (polska  adaptacja) 

English flags

Po najechaniu kursorem myszki na znak brajlowski wyświetlą sie informacje
o tym znaku, oraz klawisz pod jakim można go znaleźć w translatorze.


brajlowski znak a

brajlowski znak aBrajlowski znak oznaczający literę  a .
W połączeniu ze znakiem liczby klawisz a
oznacza cyfrę  1 .

brajlowski znak b

brajlowski znak bBrajlowski znak oznaczający literę  b .
W połączeniu ze znakiem liczby klawisz b
oznacza cyfrę  2 .

brajlowski znak a

brajlowski znak cBrajlowski znak oznaczający literę  c .
W połączeniu ze znakiem liczby klawisz c
oznacza cyfrę  3 .

brajlowski znak d

brajlowski znak dBrajlowski znak oznaczający literę  d .
W połączeniu ze znakiem liczby klawisz d
oznacza cyfrę  4 .

brajlowski znak e

brajlowski znak eBrajlowski znak oznaczający literę  e .
W połączeniu ze znakiem liczby klawisz e
oznacza cyfrę  5 .

brajlowski znak f

brajlowski znak fBrajlowski znak oznaczający literę  f .
W połączeniu ze znakiem liczby klawisz f
oznacza cyfrę  6 .

brajlowski znak g

brajlowski znak gBrajlowski znak oznaczający literę  g .
W połączeniu ze znakiem liczby klawisz g
oznacza cyfrę  7 .

brajlowski znak h

brajlowski znak hBrajlowski znak oznaczający literę  h .
W połączeniu ze znakiem liczby klawisz h
oznacza cyfrę  8 .

brajlowski znak i

brajlowski znak iBrajlowski znak oznaczający literę  i .
W połączeniu ze znakiem liczby klawisz i
oznacza cyfrę  9 .

brajlowski znak j

brajlowski znak jBrajlowski znak oznaczający literę  j .
W połączeniu ze znakiem liczby klawisz j
oznacza cyfrę  0 .

 
 
 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j
 
brajlowski znak k

brajlowski znak kBrajlowski znak oznaczający literę  k .
klawisz k

brajlowski znak l

brajlowski znak lBrajlowski znak oznaczający literę  l .klawisz l

brajlowski znak m

brajlowski znak mBrajlowski znak oznaczający literę  m .klawisz m

brajlowski znak n

brajlowski znak nBrajlowski znak oznaczający literę  n .klawisz n

brajlowski znak o

brajlowski znak oBrajlowski znak oznaczający literę  o .klawisz o

brajlowski znak p

brajlowski znak pBrajlowski znak oznaczający literę  p .klawisz p

brajlowski znak q

brajlowski znak qBrajlowski znak oznaczający literę  q .klawisz q

brajlowski znak r

brajlowski znak rBrajlowski znak oznaczający literę  r .klawisz r

brajlowski znak s

brajlowski znak sBrajlowski znak oznaczający literę  s .klawisz s

brajlowski znak t

brajlowski znak tBrajlowski znak oznaczający literę  t .klawisz t

 
 
 
 
k l m n o p q r s t
 
brajlowski znak u

brajlowski znak uBrajlowski znak oznaczający literę  u .klawisz u

brajlowski znak v

brajlowski znak vBrajlowski znak oznaczający literę  v .klawisz v

brajlowski znak x

brajlowski znak xBrajlowski znak oznaczający literę  x .klawisz x

brajlowski znak y

brajlowski znak yBrajlowski znak oznaczający literę  y .klawisz y

brajlowski znak z

brajlowski znak zBrajlowski znak oznaczający literę  z .klawisz z

brajlowski znak ż

brajlowski znak żBrajlowski znak oznaczający literę  ż .
klawisz zklawisz alt

brajlowski sześciopunkt

brajlowski sześciopunktBrajlowski sześciopunkt. Wyświetlany
klawisz uklawisz alt rotacyjnie z innym (kasowanie Tyldą).

brajlowski nawias kwadratowy otwierający

brajlowski nawias kwadratowy otwierającyBrajlowski znak oznaczający  nawias kwadratowy otwierający.klawisz nawiasu kwadratowego otwierającego

brajlowski znak ź

brajlowski znak źBrajlowski znak oznaczający literę  ź .
klawisz xklawisz alt

brajlowski nawias kwadratowy zamykający

brajlowski nawias kwadratowy zamykającyBrajlowski znak oznaczający  nawias kwadratowy zamykający.klawisz nawiasu kwadratowego zamykającego

 
 
 
 
u v x y z ż [ ź ]
 
brajlowski znak ą

brajlowski znak ąBrajlowski znak oznaczający literę  ą .
klawisz Aklawisz alt

brajlowski znak ł

brajlowski znak łBrajlowski znak oznaczający literę  ł,
klawisz llub  lewy nawiasklawisz alt  matematyczny.

brajlowski znak ć

brajlowski znak ćBrajlowski znak oznaczający literę  ć .
klawisz cklawisz alt

brajlowski znak ń

brajlowski znak ńBrajlowski znak oznaczający literę  ń .
klawisz nklawisz alt

brajlowski znak ę

brajlowski znak ęBrajlowski znak oznaczający literę  ę .
klawisz eklawisz alt

brajlowski znak

brajlowski znakZnak specjalny. Wyświetlany
klawisz uklawisz altrotacyjnie z innym (kasowanie Tyldą).

brajlowski znak miana

brajlowski znak mianaBrajlowski znak  miana, znak jednostki.
klawisz & klawisz shift

brajlowski znak kreski ułamkowej

brajlowski znak kreski ułamkowejBrajlowski znak  kreski ułamkowej.
klawisz backslash klawisz shift

brajlowski znak ś

brajlowski znak śBrajlowski znak oznaczający literę  ś .
klawisz sklawisz alt

brajlowski znak w

brajlowski znak wBrajlowski znak oznaczający literę  w .
klawisz c

 
 
 
 
ą ł ć ń ę ś w
 
brajlowski znak przecinka

brajlowski znak przecinkaBrajlowski znak  przecinka. Ze znakiemklawisz przecinka liczby oznacza liczebnik porządkowy:   pierwszy.

brajlowski znak średnika

brajlowski znak średnikaBrajlowski znak  średnika. Ze znakiem klawisz średnikaliczby oznacza liczebnik porządkowy:   drugi.

brajlowski znak dwukropka

brajlowski znak dwukropkaZnak  dwukropka. Ze znakiem liczby oznacza liczebnik porządkowy:   trzeci.klawisz dwukropkaklawisz szift

brajlowski znak dzielenia

brajlowski znak dzieleniaBrajlowski znak  dzielenia. Ze znakiem klawisz dzielenialiczby oznacza liczebnik porządkowy:   czwarty.

brajlowski znak zapytania

brajlowski znak zapytaniaZnak  zapytania. Ze znakiem liczby
klawisz dzieleniaklawisz sziftoznacza liczebnik porządkowy:   piąty.

brajlowski znak dodawania

brajlowski znak dodawaniaZnak  dodawania lub  wykrzyknik. Ze znakiem liczby klawisz dodawaniaklawisz sziftliczebnik porządkowy:  szósty.

brajlowski znak równania

brajlowski znak równaniaZnak  równania, lub  nawiasy okrągłe
(literackie)
. Ze znakiem liczby klawisz dodawanialiczebnik porządkowy:   siódmy.

brajlowski znak dolnego cudzysłowu

brajlowski znak dolnego cudzysłowu Dolny cudzysłów.  Znak wyświetlany
rotacyjnie ( kasowanieklawisz cudzysłowia klawisz sziftTyldą ). liczebnik :  ósmy.

brajlowski znak gwiazdki

brajlowski znak gwiazdkiBrajlowski znak gwiazdki. Ze znakiem
klawisz cudzysłowia klawisz szift liczby liczebnik porządkowy:  dziewiąty.

brajlowski znak górnego cudzysłowu

brajlowski znak górnego cudzysłowuGórny cudzysłów.  Znak wyświetlany
rotacyjnie (kasowanieklawisz cudzysłowiaklawisz szift Tyldą) liczebnik: zerowy.

 
 
 
 
, ; : / ? ! + ( ) = * "
 
brajlowski znak diakrytyczny

brajlowski znak diakrytycznyBrajlowski znak  diakrytyczny .klawisz znaku diakrytycznego

brajlowski znak specjalny

brajlowski znak specjalnyZnak specjalny. Wyświetlany
klawisz 1 klawisz sziftrotacyjnie z innym (kasowanie Tyldą).

brajlowski znak backslasha

brajlowski znak backslashaBrajlowski znak  ukośnika wstecznego.
klawisz backslasha

brajlowski znak internetowej małpy

brajlowski znak internetowej małpyZnak internetowej małpy  @, lub znak
klawisz 2 wiersza,   matematyczny klawisz szift  nawias zamykający.

brajlowski znak ó kreskowanego

brajlowski znak ó kreskowanegoBrajlowski znak   ó  lub znak
klawisz o  paragrafu.klawisz alt

brajlowski znak liczby

brajlowski znak liczbyBrajlowski znak  liczby, numeryk.
klawisz oklawisz szift

brajlowski znak wielkiej litery, wyróżnienia

brajlowski znak wielkiej litery, Brajlowski znak  wielkiej litery.
klawisz oklawisz szift

brajlowski znak wyróżnienia

brajlowski znak wyróżnieniaBrajlowski znak  wyróżnienia.
klawisz minusklawisz szift

brajlowski znak specjalny

brajlowski znak specjalnyZnak specjalny. Wyświetlany
klawisz 1rotacyjnie z innym klawisz szift(kasowanie Tyldą).

brajlowski znak specjalny

brajlowski znak specjalnyBrajlowski znak specjalny.
klawisz 4klawisz szift

 
 
 
 
\ @ ó §
 
brajlowski znak kropki

brajlowski znak kropkiBrajlowski znak oznaczający  kropkę,
klawisz kropki  apostrof, lub brajlowski znak  mnożenia.

brajlowski znak myślnika

brajlowski znak myślnikaBrajlowski znak oznaczający  myślnik,
klawisz myślnika minus, lub  łącznik.

brajlowski znak małej litery

brajlowski znak małej literyBrajlowski znak oznaczający  małą literę.klawisz apostrofu

brajlowski znak pusty

brajlowski znak pustyBrajlowski znak  pusty, spacja.klawisz spacji

 
 
 

POBIERZ I WYDRUKUJ ALFABET BRAILLE >>