Znaki specjalne wywoływane nietypowymi klawiszami
rysunek klawisza Tylda
Pełny znak brajlowski
pełny znak brajlowski
rysunek klawisza curkumfluks
Znak dużej litery
brajlowski znak wielkiej litery
rysunek klawisza podkreślenia
Znak wyróżnienia
brajlowski znak wyróżnienia
rysunek klawisza bekslasz
Znak kreski ułamkowej
brajlowski znak kreski ułamkowej
rysunek klawisza pojedyńczego cudzysłowu
Znak małej litery
brajlowski znak małej litery
rysunek klawisza Euro
Znak matematyczny
ukośnik
rysunek klawisza krzyżyka
Znak liczby
krzyżyk
rysunek klawisza dolara
Znak matematyczny
brajlowski znak dzielenia

Dodatkowe znaczenie znaków brailowskich

rysunek klawisza atki
Znak wiersza
brajlowski znak atki zwanej małpą
rysunek klawisza bekslasz
Znak miana
brajlowski znak miana
rysunek klawisza o
Znak paragrafu
brajlowski znak paragrafu

Reszta znaków odpowiada oznaczeniom klawiatury

     Robert Michalski © 2014 

Brajlowskie znaki specjalne wywoływane nietypowymi klawiszami

rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza z krzyżykiem
Znak liczby
ukośnik
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza podkreślenia

Znak wyróżnienia

brajlowski znak wyróżnienia
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza curkumfluks
Znak dużej litery
brajlowski znak wielkiej litery
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza bekslasz
Znak kreski 
ułamkowej
brajlowski znak kreski ułamkowej
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza pojedyńczego cudzysłowu
Znak małej litery
brajlowski znak małej litery
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza bekslasz
Znak miana
brajlowski znak miana

Dodatkowe znaczenie znaków brailowskich

rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza atki
Znak wiersza
brajlowski znak atki zwanej małpą
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza curkumfluks
Znak dzielenia
brajlowski znak dzielenia
rysunek klawisza altrysunek klawisza o
Znak paragrafu
brajlowski znak paragrafu
rysunek klawisza altrysunek klawisza u
Znak wykrzyknik
ukośnik
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza równa się
Nawiasy literackie
znak równa się
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza dolara
Znak brajlowski
brajlowski znak matematyczny
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza kropki
Znak mnożenia
brajlowski znak małej litery
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza pojedyńczego cudzysłowu
Znak łącznika
brajlowski znak małej litery
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza apostrofu
Znak diakrytyczny
brajlowski znak apostrofy

Poniższe znaki brajlowskie wyświetlają się rotacyjnie,  wciśnięcie Tyldy ( ~ ) umożliwia zmianę znaku

rysunek klawisza altrysunek klawisza u
Znak
ukośnik
lub
pełny znak brajlowski
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza Tylda
Znak
pełny znak brajlowski
lub
pełny znak brajlowski
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza Tylda
Znaki
pełny znak brajlowski
lub
pełny znak brajlowski

* Reszta znaków odpowiada oznaczeniom klawiatury,  układ klawiatury Polski (programisty)

     Robert Michalski © 2014