Brajlowska   notacja   muzyczna      

English flags

1  

2  

3  

4  

5  

6  


Brajlowskie znaki specjalne wywoływane nietypowymi klawiszami

rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza z krzyżykiem Znak
liczby
ukośnik   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza podkreślenia Znak
wyróżnienia
brajlowski znak wyróżnienia   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza curkumfluks   Znak dużej  
litery 
brajlowski znak wielkiej litery
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza bekslasz Znak kreski 
ułamkowej
brajlowski znak kreski ułamkowej   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza pojedyńczego cudzysłowu Znak małej
litery
brajlowski znak małej litery   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza bekslasz Znak
miana
brajlowski znak miana

Dodatkowe znaczenie znaków brailowskich

rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza atki Znak
wiersza
brajlowski znak atki zwanej małpą   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza curkumfluks Znak
dzielenia
brajlowski znak dzielenia   rysunek klawisza altrysunek klawisza o Znak
paragrafu
brajlowski znak paragrafu
rysunek klawisza altrysunek klawisza u Znak
wykrzyknik 
ukośnik   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza równa się Nawiasy
 Literackie   
znak równa się   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza dolara Znak
brajlowski
brajlowski znak matematyczny
rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza kropki Znak
mnożenia
brajlowski znak małej litery   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza pojedyńczego cudzysłowu Znak
łącznika
brajlowski znak małej litery   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza apostrofu Znak
diakrytyczny 
brajlowski znak apostrofy

Poniższe znaki brajlowskie wyświetlają się rotacyjnie.   Wciśnięcie Tyldy ( ~ ) umożliwia zmianę znaku

rysunek klawisza altrysunek klawisza u Znaki   ukośnik
pełny znak brajlowski   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza Tylda Znaki   pełny znak brajlowski pełny znak brajlowski   rysunek klawisza Sziftrysunek klawisza Tylda Znaki    pełny znak brajlowski pełny znak brajlowski
Alfabet Braille'a >>

* Reszta znaków odpowiada oznaczeniom klawiatury,
układ klawiatury Polski (programisty).


                            ZOBACZ PORADNIK:
Notacja Muzyczna Braille'a